İNCİZAB

İNCİZAB
Cezbedilme, çekilme.(Fıtrat-ı zîşuur olan vicdandaki incizab ve cezbe, bir hakikat-ı câzibedarın cezbesiyledir. M

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • incizâb — (A.) [ باﺬﺠﻥا ] cazibeye kapılma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • incizab — ə. coşub vəcdə gəlmə; coşma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MÜNCEZİB — Beriye çekilen, cezbedilen. İncizab eden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TECAZÜB — Birbirine karşı duyulan yakınlık. * İncizab etme. Çekme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VEDUD — Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb ı Hak.(Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin i evliya: Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”